Szerzői jogok

A Viernheimi.hu weboldalon található tartalom a Viernheimi Bt. vagy a megjelölt harmadik személyek szellemi tulajdonának minősül.
A Viernheimi Bt. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a Viernheimi Bt. előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A másodközlésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv, a Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. tv.), a Polgári Törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. A Viernheimi Bt. engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online, vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A honlap tartalmának szerzői joga a Viernheimi Bt.-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik – akkor annak megfelelően kell eljárni.

A World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. A Viernheimi Bt. fenntartja magának azt a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetése érdekében eljárást kezdményezzen.

A Viernheimi Bt. szolgáltatásai számos olyan linket (kapcsolódási pontot) tartalmaznak, amelyek az internet egyes pontjaira pl. más weboldalra vezetnek. Ezen weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik adat-, valamint információvédelmi gyakorlatáért a Viernheimi Bt. honlapjainak üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódód kár bekövetkeztéért. Az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért az üzemeltetők felelősséget nem vállalnak. Az üzemeltetők mindennemű változás - de értve az esetleges szünetelést és megszűntetést is - jogát fenntartják.
 

Copyright Viernheimi Bt. – Minden jog fenntartva

Szigeti László
Tel.: +36 30 947-0049
Fax.: +36 72 230-146
szigetik@viernheimi.hu

7628 Pécs Margit u. 23.
Komlói út 122. – Auróra u. – Arany J. u. – Bánya u.

2220 Vecsés Lehel utca 7.

Árajánlat légiszállításhoz

Légiszállítás megrendelése